دکتر لیلا بهبود

  


 

دکتر لیلا بهبود

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: فارماسیوتیکس

درجه علمی: Pharm.D , Ph.D


تلفن:34266780 و 34276489 -083

داخلی: 211

آدرس پستی: کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه -

                   بلوار پرستار - دانشکده داروسازی-مرکز تحقیقات علوم دارویی

 

کد پستی: 6734667149 ، صندوق پستی: 1673-67145

پست الکترونیکی:l.behbood@kums.ac.ir