دکتر ابراهیم شکیبا

dr shakiba

دکتر ابراهیم شکیبا

 

رشته تحصیلی: بیوشیمی بالینی

درجه تحصیلی: Ph.D

 

آدرس پستی: کرمانشاه – ابتدای خیابان بهار – مرکز بهداشت استان کرمانشاه

تلفن: 37257696- 083

آدرس پست الکترونیک: mbok@kums.ac.ir