دکتر قباد محمدی

  
drghobad mohammadi
 

دکتر قباد محمدی

مرتبه علمی: دانشیار

رشته تحصیلی: فارماسیوتیکس

درجه علمی:  Pharm.D , Ph.D.

(CV)

تلفن:34266780 و 34276489 -083

داخلی: 291

آدرس پستی: کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه -

                   بلوار پرستار - دانشکده داروسازی-مرکز تحقیقات علوم دارویی

 

کد پستی: 6734667149 ، صندوق پستی: 1673-67145

پست الکترونیکی:ghmohammadi@kums.ac.ir