نقشه سایت

صفحه نخست

معرفی مرکز

اساسنامه

پیام داخلی

ارکان و اعضا

ارکان

رییس مرکز تحقیقات علوم دارویی

شورای عالی مرکز تحقیقات علوم دارویی

شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی

اعضا

رییس

اعضای هیات موسس

دکتر هادی ادیبی

دکتر لیلا حسین زاده

دکتر یلدا شکوهی نیا

دکتر علیرضا علی آبادی

دکترمهدی مجرب

دکتر احمد محمدی فرانی

اعضای شورای عالی

دکتر محمود رضا مرادی(ریاست دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه)

دکتر فرید نجفی(معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه)

دکتر ابراهیم شکیبا(معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه)

دکتر یلدا شکوهی نیا

دکترغلامرضا بهرامی

دکترمحسن شهلایی

دکترمهدی مجرب

اعضای شورای پژوهشی

دکتراحمد محمدی فرانی

دکتر لیلا حسین زاده

دکتر مهسا راسخیان

دکتر هادی ادیبی

دکتر علیرضا علی آبادی

دکتر یلدا شکوهی نیا

دکتر محمد حسین فرزایی

دکتر فرود شهبازی

دکتر مهدی مجرب

دکتر حسین درخشان خواه

آزمایشگاه ها

گروههای پژوهشی

پایان نامه و طرح های پژوهشی

همایش ها

مقالات داخلی

مقالات خارجی

دست آوردهای علمی

اخبار و تازه ها

اطلاعات تماس

تالار گفتگو