نقشه سایت

صفحه نخست

معرفی مرکز

اساسنامه

ارکان و اعضا

ارکان

رییس مرکز تحقیقات علوم دارویی

شورای عالی مرکز تحقیقات علوم دارویی

شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی

اعضا

رییس

اعضای هیات موسس

دکتر هادی ادیبی

دکتر لیلا حسین زاده

دکتر یلدا شکوهی نیا

دکتر علیرضا علی آبادی

دکترمهدی مجرب

دکتر احمد محمدی فرانی

اعضای شورای عالی

دکترحسین کریم

دکترفرید نجفی

دکترمهدی مجرب

دکترغلامرضا بهرامی

دکترمحسن شهلایی

دکتر یلدا شکوهی نیا

اعضای شورای پژوهشی

دکتراحمد محمدی فرانی

دکتر مسعود مدرسی

دکتر لیلا حسین زاده

دکتر مهسا راسخیان

دکتر امیر کیانی

دکتر هادی ادیبی

دکتر علیرضا علی آبادی

دکتر یلدا شکوهی نیا

دکتر محسن شهلایی

دکتر محمد حسین فرزایی

دکتر فرود شهبازی

دکتر قباد محمدی

سایر اعضا

دکتر لیلا بهبود

دکتررضا تحویلیان

دکترشهلا میرزایی

دکتر علی فتاحی

دکتر رضا خدا رحمی

دکتر امید تولایی

آزمایشگاه ها

گروههای پژوهشی

پایان نامه و طرح های پژوهشی

همایش ها

مقالات داخلی

مقالات خارجی

دست آوردهای علمی

اخبار و تازه ها

اطلاعات تماس