تعداد بازدیدکنندگان

۴ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۳ فروردین ۱۳۹۷
۰ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۱/۰۳ ۶   کاربر ۶   صفحه
۰۱/۰۲ ۴   کاربر ۴   صفحه
۰۱/۰۱ ۱   کاربر ۲   صفحه
۱۲/۲۹ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۲/۲۸ ۸   کاربر ۱۲   صفحه
۱۲/۲۷ ۳۴   کاربر ۴۷   صفحه
۱۲/۲۶ ۳۶   کاربر ۲۰۲   صفحه
۱۲/۲۵ ۱۹   کاربر ۳۷   صفحه
۱۲/۲۴ ۶۰   کاربر ۳۰۱   صفحه
۱۲/۲۳ ۱۵   کاربر ۲۹۴   صفحه
۱۲/۲۲ ۸   کاربر ۱۲۴   صفحه
۱۲/۲۱ ۲۸۳   کاربر ۵۷۰   صفحه
۱۲/۲۰ ۱۲   کاربر ۱۵   صفحه
۱۲/۱۹ ۲۰۳   کاربر ۴۹۱   صفحه
۱۲/۱۸ ۲۱   کاربر ۳۲۵   صفحه
۱۲/۱۷ ۱۱   کاربر ۲۷   صفحه
۱۲/۱۶ ۳۱   کاربر ۲۹۶   صفحه
۱۲/۱۵ ۲۲   کاربر ۲۱۱   صفحه
۱۲/۱۴ ۱۳   کاربر ۱۵   صفحه
۱۲/۱۳ ۸   کاربر ۲۰   صفحه
۱۲/۱۲ ۱۶   کاربر ۱۵۷   صفحه
۱۲/۱۱ ۱۴   کاربر ۱۶   صفحه
۱۲/۱۰ ۱۰   کاربر ۳۳   صفحه
۱۲/۰۹ ۲۲   کاربر ۱۳۳   صفحه
۱۲/۰۸ ۱۴   کاربر ۳۶   صفحه
۱۲/۰۷ ۱۹   کاربر ۳۴   صفحه
۱۲/۰۶ ۱۷   کاربر ۳۰   صفحه
۱۲/۰۵ ۵   کاربر ۸   صفحه
۱۲/۰۴ ۳۶   کاربر ۱۶۶   صفحه
۱۲/۰۳ ۲۰   کاربر ۲۱۸   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۹۸۱ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۸۹۴ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۱,۹۳۳ ۶ %

ساعت ۳ تا ۴
۵,۰۵۰ ۱۷ %

ساعت ۴ تا ۵
۱,۲۴۱ ۴ %

ساعت ۵ تا ۶
۷۳۲ ۲ %

ساعت ۶ تا ۷
۱,۲۲۳ ۴ %

ساعت ۷ تا ۸
۶۹۱ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۱,۶۹۹ ۶ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱,۲۴۵ ۴ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱,۰۰۱ ۳ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱,۲۹۳ ۴ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱,۳۱۰ ۴ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱,۰۹۱ ۴ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱,۰۱۲ ۳ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۶۵۵ ۲ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۷۰۴ ۲ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۶۷۹ ۲ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۸۶۱ ۳ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۶۵۹ ۲ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۹۱۵ ۳ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱,۰۷۳ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱,۴۵۱ ۵ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱,۴۱۴ ۵ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۸,۱۴۳,۳۰۳ ۴۹ %
ZZZ
ZZZ
۴,۳۸۲,۹۲۳ ۲۷ %
USA
USA
۱,۳۱۰,۹۹۹ ۸ %
EU
EU
۷۲۵,۲۳۲ ۴ %
DEU
DEU
۳۹۳,۷۵۹ ۲ %
CHN
CHN
۲۴۹,۹۱۲ ۲ %
UKR
UKR
۲۰۸,۴۶۹ ۱ %
RUS
RUS
۱۹۳,۵۴۱ ۱ %
FRA
FRA
۱۶۲,۰۱۶ ۱ %
JPN
JPN
۱۵۳,۶۱۰ ۱ %

۱۴۸,۱۹۴ ۱ %
ROM
ROM
۱۱۷,۵۷۳ ۱ %
GBR
GBR
۱۱۲,۹۵۴ ۱ %
NOR
NOR
۴۸,۵۸۲ ۰ %
CAN
CAN
۲۶,۶۳۶ ۰ %
HKG
HKG
۲۲,۸۴۷ ۰ %
POL
POL
۲۰,۷۴۶ ۰ %
KOR
KOR
۲۰,۰۵۶ ۰ %
NLD
NLD
۱۷,۵۶۰ ۰ %
ARE
ARE
۱۴,۵۶۶ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۳,۵۲۰ ۳۲ %
Other
Other
۳,۴۵۱ ۳۱ %
Firefox
Firefox
۱,۰۹۴ ۱۰ %
IE 6.0
IE 6.0
۱,۰۳۲ ۹ %
Safari
Safari
۴۷۴ ۴ %
IE 9.0
IE 9.0
۴۵۰ ۴ %
Mozilla
Mozilla
۳۰۲ ۳ %
IE 7.0
IE 7.0
۲۸۹ ۳ %
Opera
Opera
۲۰۰ ۲ %
IE 10.0
IE 10.0
۹۸ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۷۴ ۱ %
IE 8.0
IE 8.0
۵۳ ۰ %
Edge
Edge
۱۹ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Other ۴,۲۵۹ ۳۹ %
Linux ۱,۸۹۷ ۱۷ %
Windows 7 ۱,۵۱۵ ۱۴ %
XP ۱,۴۵۲ ۱۳ %
Windows 8 ۷۳۱ ۷ %
iOS ۴۱۸ ۴ %
Windows 10 ۳۱۹ ۳ %
Windows 2003 ۱۷۶ ۲ %
Android ۱۰۷ ۱ %
Vista ۵۰ ۰ %
FreeBSD ۱ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
older news google.com/url?sa=?q=how to ۲۰۹
طرح های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۴
دکتر محسن شهلایی ۴
دکتر کتایون درخشنده ۴
دکتر محمود رضا مرادی ۳
مجرب ۳
دکتر لیلا حسین زاده ۳
لیلا حسین زاده ۳
دکتر رضا خدا رحمی ۳
دکتر شهلایی ۳
دکتر احمد محمدی فرانی ۲
فرود شهبازی ۲
دکتر غلامرضا بهرامی ۲
دکتر محمودرضا مرادی ۲
دکتر علیرضا علی ابادی متخصص شیمی دارویی ۲
شورای عالی پزشکی کرمانشاه ۲
محسن شهلایی ۲
بهروز حمزه ۲
قباد محمدی ۲
دکتر خدارحمی بیوشیمی کرمانشاه ۲
دکتر علیرضا علی آبادی ۲
همایش شیمی دارویی ۲
هیات موسس درمانی ۲
احمد محمدی فرانی ۲
راسخیان ۲
شکوهی نیا ۲
مهدی مجرب ۲
شهبازی ۲
دکترمحسن شهلایی ۲
اخبار ۲
دکتر حسین زاده ۲
محمد حسین فرزایی ۱
تلفن شهلایی ۱
سوابق دوتر قباد محمدی دانشگاه علوم پزشکی ۱
دکتر قباد محمدی ۱
دکترقبادمحمدی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱
حسین راسخیان ۱
دکتر رضا تحویلیان ۱
دکتر هادی ادیبی ۱
سرب ۱
آزمایشگاه مرکزی داروسازی ۱
دکتر امید تولایی ۱
reaxys ۱
دکتر محمد حسین حمزه ۱
دکتر فرزایی CV ۱
ﺩﻛﺘﺮ ﺷﻬﻼﻳﻲ ﺩاﺭﻭﺳﺎﺯﻱ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ۱
anonymous ۱
دکتر کیانی استادیار دانشگاه کرمانشاه ۱
دکتر علی شهلایی ۱
شهلایی کرمانشاه ۱