چشم انداز:

این مرکز بر آن است تا با انجام رسالت خود طی سال‌های آینده به برترین مرکز تحقیقات علوم دارویی در غرب کشور تبدیل گردیده و بستری مناسب را جهت انجام پژوهش های تخصصی و نوآوری در حوزه علوم دارویی تامین نماید و یک مرکز تحقیقاتی کارآمد، اصولی و پویا از طریق انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی در زمینه علوم دارویی، مرکزی مؤثر در آموزش دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پرورش کارشناسان پژوهشی باشد.

 

  اهداف :
 •  
 • ارتقای سطح سلامت در جامعه
 • کاهش بار بیماری در جامعه
 • تولید و ارتقای دانش دارویی به صورت روان و پایا در مراکز آموزشی و ارائه خدمات، همچنین تعالی فرهنگ دارویی و سلامت در جامعه ایرانی
 • توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه علوم دارویی
 • انجام پژوهش های بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور در راستای جوابگویی به نیاز های جامعه اسلامی
 • جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد،مقالات  و مدارک مربوطه و انتشار آن‌ها
 • تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه علوم دارویی
 • ترغیب، تشویق و بکارگیری محققین
 • کوشش در جلب توجه و همکاری مرکز تحقیقاتی و اجرایی مربوطه در داخل کشور
 • همکاری علمی با مراکز آموزشی و تحقیقاتی سایر کشورها و سازمان های بین المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران