تماس با ما

 

تلفن: 34276489-083
  نمابر: 34276493-083
 صندق پستی: 1673-67145  کدپستی: 6734667149
نشانی : کرمانشاه ، بلوار شهید شیرودی (طاق بستان) ، خیابان دانشگاه ، بلوار پرستار، دانشکده داروسازی ، مرکز تحقیقات علوم دارویی.

 

آدرس الکترونیکی:

 

  psrc@kums.ac.ir


آدرس وب سایت:

 

http://psrc.kums.ac.ir

                                                 


تاریخ بروزرسانی : ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ ۱۴:۱۳