1.ارتقای جایگاه تشکیلاتی، فضای فیزیکی و نظام مدیریتی مرکز.

2.انجام تحقیقات کاربردی منجر به تولید داروهای گیاهی جدید.

3.ایجاد بسترتحقیقاتی مناسب جهت دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه های مختلف کشور.

4.ایجاد زمینه اشتغال ­پاره وقت فارغ التحصیلان دانشگاهی­ درقالب طرحهای تحقیقاتی مصوب دانشگاه.

5.توانمندسازی اعضای هیات علمی، پرسنل و محققین در زمینه های مرتبط با علوم دارویی.

6.همکاری باسایر شبکه ها، پژوهشکده ها، مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی و شرکتهای دارویی.