نقشه سایت

صفحه نخست

معرفی مرکز

اساسنامه

ارکان و اعضا

ارکان

رییس مرکز تحقیقات علوم دارویی

شورای عالی مرکز تحقیقات علوم دارویی

شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی

اعضا

ریاست مرکز تحقیقات علوم دارویی

ریاست مرکز تحقیقات علوم دارویی

رؤسای پیشین

معاون مرکز تحقیقات علوم دارویی

اعضای هیات موسس

دکتر هادی ادیبی

دکتر لیلا حسین زاده

دکتر یلدا شکوهی نیا

دکتر علیرضا علی آبادی

دکتر مهدی مجرب

دکتر احمد محمدی فرانی

اعضای شورای عالی

دکتر محمودرضا مرادی

دکتر فرید نجفی

دکتر ابراهیم شکیبا

دکتر مهدی مجرب

دکتر یلدا شکوهی نیا

دکتر احمد محمدی فرانی

اعضای شورای پژوهشی

دکتر احمد محمدی فرانی

دکتر حسین درخشان خواه

دکتر لیلا حسین زاده

دکتر مهسا راسخیان

دکتر مهدی مجرب

دکتر هادی ادیبی

دکتر علیرضا علی آبادی

دکتر یلدا شکوهی نیا

دکتر سمیرا جعفری

دکتر محمدحسین فرزایی

دکتر فرود شهبازی

دکتر ژیلا ایزدی

اساتید مدعو

کارشناس مرکز

آزمایشگاه ها

گروههای پژوهشی

پایان نامه و طرح های پژوهشی

همایش ها

مقالات داخلی

مقالات خارجی

اولویت های پژوهشی

دست آوردهای علمی

اخبار و تازه ها

اطلاعات تماس

تالار گفتگو