نقشه سایت

صفحه نخست

درباره ما

آیین نامه ها و دستورالعمل ها

ارکان و اعضا

ارکان

رییس مرکز تحقیقات علوم دارویی

شورای عالی مرکز تحقیقات علوم دارویی

شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی

اعضا

ریاست مرکز تحقیقات علوم دارویی

ریاست مرکز تحقیقات علوم دارویی

رؤسای پیشین

معاون پژهشی و اجرایی مرکز تحقیقات علوم دارویی

اعضای هیات موسس

دکتر هادی ادیبی

دکتر لیلا حسین زاده

دکتر یلدا شکوهی نیا

دکتر علیرضا علی آبادی

دکتر مهدی مجرب

دکتر احمد محمدی فرانی

اعضای شورای عالی

دکتر محمودرضا مرادی

دکتر رضا خدارحمی

دکتر ابراهیم شکیبا

دکتر مهدی مجرب

دکتر علیرضا علی آبادی

دکتر احمد محمدی فرانی

اعضای هیئت علمی

دکتر احمد محمدی فرانی

دکتر حسین درخشان خواه

دکتر لیلا حسین زاده

دکتر محسن شهلایی

دکتر مهدی مجرب

دکتر هادی ادیبی

دکتر علیرضا علی آبادی

دکتر یلدا شکوهی نیا

دکتر سمیرا جعفری

دکتر محمدحسین فرزایی

دکتر بهرنگ شیری ورنامخواستی

دکتر ژیلا ایزدی

اساتید مدعو

کارشناس مرکز

معرفی مرکز

اساسنامه

تاریخچه

اهداف و چشم انداز

ماموریت

موافقت نامه قطعی

آزمایشگاه ها

گروههای پژوهشی

پایان نامه و طرح های پژوهشی

همایش ها

مقالات داخلی

مقالات خارجی

گرایش های پژوهشی

دست آوردهای علمی

اخبار و تازه ها

تماس با ما

تالار گفتگو