دست آوردهای علمی

درخشش اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات علوم دارویی به عنوان پژوهشگران برتر سال 99 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

جناب آقای دکتر محمد حسین فرزایی بعنوان نفر دوم دانشگاه در میان اساتید با بالاترین امتیاز و پژوهشگر برتر دانشکده داروسازی انتخاب گردید، همچنین جناب آقای دکتر حسین درخشان خواه به عنوان پژوهشگر برگزیده  سوم در میان اعضای هیات علمی با سابقه کمتر از ۵ سال قرار گرفتند.  

 

 دکتر حسین درخشان خواه و دکتر سمیرا جعفری موفق به چاپ مقاله در ژورنال Nanotoday با ضریب تاثیر ۱۶.۵۸ شدند.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1748013219303342

 

معرفی دکتر محمد حسین فرزایی به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه در سال 95


dr farzaei image

 

بر اساس اعلام معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  کرمانشاه، جناب آقای دکتر محمد حسین فرزایی عضو محترم هیئت علمی دانشکده داروسازی و مرکز تحقیقات علوم دارویی به عنوان یکی از پژوهشگران برتر دانشگاه در سال 95 معرفی شدند.ایشان با چاپ سه مقاله Q1، دارای بیشترین تعداد مقاله چاپ شده از این نوع درمیان تمامی اعضای هیئت علمی و پژوهشگران دانشگاه در سال 95 می باشند

تهیه فرمولاسیون قرص پروبیوتیک برای  نخستین بار در کشور توسط عضو مرکز تحقیقات علوم دارویی


drmirzaei image  

سرکار خانم دکتر شهلا میرزایی برای نخستین بار در کشور موفق به تهیه فرمولاسیون قرص پروبیوتیک شدند.این اختراع در تاریخ 9/11/94 در اداره ثبت اختراع سازمان ثبت اسناد و املاک قوه قضاییه  با شماره 005989 ثبت گردید.


sabte pro tab 

تهیه فرمولاسیون ژل واژینال کلرهگزیدین برای  نخستین بار در کشور توسط عضو مرکز تحقیقات علوم دارویی

 

drmirzaei image 

سرکار خانم دکتر شهلا میرزایی برای نخستین بار در کشور موفق به تهیه فرمولاسیون ژل واژینال کلر هگزیدین شدند. ژل مذکور در درمان عفونتهای باکتریایی و قارچی واژینال کاربرد دارد.این اختراع در تاریخ 8/12/94 در اداره ثبت اختراع سازمان ثبت اسناد و املاک قوه قضاییه  با شماره 034505 ثبت گردید.

 

 

   


 

انتشار مقاله ی مروری عضو شورای عالی مرکز تحقیقات علوم دارویی در معتبرترین ژورنال علوم شیمی جهان

drshahlaei image 

مقاله ی مروری دکتر محسن شهلایی استادیارگروه شیمی دارویی در معتبرترین ژورنال علوم شیمی و دارویی جهان با ضریب تاثیر چهل و یک ممیز دویست و نود و هشت پذیرش شده است.

مقاله دکتر محسن شهلایی با عنوان " روش های انتخاب توصیف کننده ها در مطالعاتQSAR  با عنوان انگلیسی Descriptor selection methods in QSAR studies: a review study موفق به دریافت پذیرش از مجله ی Chemical Reviews با ضریب تاثیر چهل و یک ممیز دویست و نود و هشت شده است.

عضو شورای عالی مرکز تحقیقات علوم دارویی کرمانشاه در این مقاله مروری ، به بررسی روش ها و الگوریتم هایی که با استفاده از آنها به صورت بهینه توصیف کننده های موثر روی روابط ساختار اثر ترکیبات دارویی انتخاب می شوند، پرداخته است.

گفتنی است نشریه مذکور  بالاترین ژورنال از نظر ضریب تاثیر در علوم شیمی و داروسازی بوده است.

درضمن خود نشریه از این پژوهشگر جهت نوشتن مقاله دعوت نموده و این مقاله به تایید ده داور این مجله نیز رسیده است.